Cái gì
 • imageĂn uống
 • imageBất động sản
 • imageChổ ở
 • imageDịch vụ
 • imageDu lịch
 • imageGiải trí
 • imageGiáo dục
 • imageHợp tác kinh doanh
 • imageLàm đẹp
 • imageMua sắm
 • imageSức khỏe
 • imageThể dục thể thao
 • imageThú cưng
 • imageVận chuyển
 • imageViệc làm
Ở đâu
image
image

Vietnamese RCICs là Nhà tư vấn nhập cư Canada được cấp phép, được ủy quyền cung cấp dịch vụ nhập cư cho những khách hàng muốn chuyển đến Canada. Họ là những chuyên gia đã vượt qua kỳ thi nghiêm ngặt và là thành viên của Hội đồng Quản lý Tư vấn Nhập cư Canada (ICCRC). RCIC Việt Nam có thể hỗ trợ khách hàng với nhiều chương trình nhập cư khác nhau, chẳng hạn như Express Entry, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Bảo lãnh gia đình, Giấy phép du học, Visa du lịch, v.v. Họ cũng có thể hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đơn đăng ký, thu thập tài liệu, nộp biểu mẫu và liên lạc với cơ quan quản lý nhập cư. RCIC Việt Nam thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh và có thể cung cấp dịch vụ bằng cả hai ngôn ngữ. Họ hiểu rõ văn hóa và nhu cầu của người nhập cư Việt Nam và có thể đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình nhập cư.

Vietnamese RCICs are Regulated Canadian Immigration Consultants who are authorized to provide immigration services to clients who want to move to Canada. They are professionals who have passed a rigorous exam and are members of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC). Vietnamese RCICs can help clients with various immigration programs, such as Express Entry, Provincial Nominee Program, Family Sponsorship, Study Permit, Visitor Visa, and more. They can also assist clients with preparing applications, gathering documents, submitting forms, and communicating with immigration authorities. Vietnamese RCICs are fluent in both Vietnamese and English, and can provide services in either language. They are familiar with the culture and needs of Vietnamese immigrants, and can offer guidance and support throughout the immigration process.

Viết đánh giá

Giá cả

Chất lượng

Dịch Vụ

Đáng Tiền

Duyệt qua

Bài đánh giá của bạn nên dài ít nhất 140 ký tự

Tháng Sáu, 2024

12

Thứ Năm

NGÀY NGHỈ

Ngày 26 tháng 8 năm 2019

 • Thứ ba
 • 9:00 sáng - 10:00 sáng
 • admin
Email xác nhận cuộc hẹn sẽ được gửi sau khi được phê duyệt.

Công việc tuyệt vời!

Chúng tôi đã nhận được cuộc hẹn của bạn và sẽ gửi cho bạn xác nhận tới email bạn cung cấp sau khi được phê duyệt.

image