Điều Khoản Sử Dụng trang web Cổng thông tin www.VietnamFinder.Net – Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam toàn diện tại địa phương và hải ngoại

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web VietnamFinder. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo và đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web.

Điều 1. Định nghĩa

 • Người dùng: Là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức truy cập và sử dụng website Vietnamfinder.net.
 • Tài khoản: Là tài khoản được tạo bởi người dùng để truy cập và sử dụng website Vietnamfinder.net.
 • Dịch vụ: Là các dịch vụ được cung cấp bởi Vietnamfinder.net, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ tìm kiếm thông tin doanh nghiệp, tạo hồ sơ doanh nghiệp, đăng tin tuyển dụng, đăng tin rao vặt,…

Điều 2. Quyền của người dùng

 • Người dùng có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của Vietnamfinder.net theo quy định của điều khoản sử dụng này.
 • Người dùng có quyền tạo và quản lý tài khoản của mình trên website Vietnamfinder.net.
 • Người dùng có quyền đăng tải, sửa đổi hoặc xóa thông tin trên tài khoản của mình.
 • Người dùng có quyền khiếu nại với Vietnamfinder.net về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Điều 3. Nghĩa vụ của người dùng

 • Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản.
 • Người dùng có nghĩa vụ sử dụng dịch vụ đúng mục đích và không vi phạm pháp luật.
 • Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Vietnamfinder.net về sử dụng dịch vụ.
 • Người dùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các hành vi của mình khi sử dụng dịch vụ.

Điều 4. Quyền của Vietnamfinder.net

 • Vietnamfinder.net có quyền thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào.
 • Vietnamfinder.net có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng nếu người dùng vi phạm các quy định của điều khoản sử dụng này hoặc pháp luật.
 • Vietnamfinder.net có quyền sử dụng thông tin của người dùng cho các mục đích hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích cung cấp dịch vụ, liên hệ với người dùng, cải thiện dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của Vietnamfinder.net.

Điều 5. Nghĩa vụ của Vietnamfinder.net

 • Vietnamfinder.net có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho người dùng theo quy định của điều khoản sử dụng này.
 • Vietnamfinder.net có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
 • Vietnamfinder.net có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại của người dùng theo quy định của điều khoản sử dụng này.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa người dùng và Vietnamfinder.net sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày đăng tải trên website Vietnamfinder.net.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [VietnamFinder.net@Gmail.com]

Mọi thông tin yêu cầu, góp ý về trang web VietnamFinder.net

Hotline: Don Trần (+84) 915 898 908; Email: VietnamFinder.net@Gmail.com