Cái gì
 • imageĂn uống
 • imageBất động sản
 • imageChổ ở
 • imageDịch vụ
 • imageDu lịch
 • imageGiải trí
 • imageGiáo dục
 • imageHợp tác kinh doanh
 • imageLàm đẹp
 • imageMua sắm
 • imageSức khỏe
 • imageThể dục thể thao
 • imageThú cưng
 • imageVận chuyển
 • imageViệc làm
Ở đâu
image
image

Viet2Canada là website cung cấp thông tin và tư vấn về định cư Canada. Nó được điều hành bởi Chí Thanh Lê, một nhà tư vấn nhập cư được cấp phép (RCIC) với số đăng ký R707015. Viet2Canada cung cấp các giải pháp toàn diện cho các con đường nhập cư khác nhau, chẳng hạn như Express Entry, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Nhập cư kinh doanh và Chương trình người chăm sóc. Viet2Canada cũng giúp khách hàng thành lập doanh nghiệp, xem xét tài liệu và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình đăng ký. Viet2Canada mong muốn giúp đỡ những người Việt Nam muốn học tập, làm việc hoặc định cư tại Canada đạt được ước mơ của mình.

Viet2Canada is a website that provides information and consultation on immigration to Canada. It is run by Chi Thanh Le, a licensed immigration consultant (RCIC) with the registration number R707015. Viet2Canada offers comprehensive solutions for different immigration pathways, such as Express Entry, Provincial Nominee Program, Business Immigration, and Caregiver Program. Viet2Canada also helps clients with business establishment, document review, and ongoing support throughout the application process. Viet2Canada aims to help Vietnamese people who want to study, work, or settle in Canada achieve their dreams.

Viết đánh giá

Giá cả

Chất lượng

Dịch Vụ

Đáng Tiền

Duyệt qua

Bài đánh giá của bạn nên dài ít nhất 140 ký tự

Tháng Sáu, 2024

12

Thứ Năm

NGÀY NGHỈ

Ngày 26 tháng 8 năm 2019

 • Thứ ba
 • 9:00 sáng - 10:00 sáng
 • admin
Email xác nhận cuộc hẹn sẽ được gửi sau khi được phê duyệt.

Công việc tuyệt vời!

Chúng tôi đã nhận được cuộc hẹn của bạn và sẽ gửi cho bạn xác nhận tới email bạn cung cấp sau khi được phê duyệt.

image