Cái gì
 • imageĂn uống
 • imageBất động sản
 • imageChổ ở
 • imageDịch vụ
 • imageDu lịch
 • imageGiải trí
 • imageGiáo dục
 • imageHợp tác kinh doanh
 • imageLàm đẹp
 • imageMua sắm
 • imageSức khỏe
 • imageThể dục thể thao
 • imageThú cưng
 • imageVận chuyển
 • imageViệc làm
Ở đâu
image
image

Taiwan in Ho Chi Minh City

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TECO-HCMC) là tổ chức đại diện cho lợi ích của Đài Loan tại miền Nam Việt Nam và Campuchia. Nó được thành lập vào năm 1992, sau khi Đài Loan đình chỉ quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi đất nước thống nhất dưới chế độ cộng sản. TECO-HCMC cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ khác nhau cho công dân và doanh nghiệp Đài Loan trong khu vực, cũng như thúc đẩy trao đổi văn hóa và kinh tế giữa Đài Loan và Việt Nam/Campuchia. TECO-HCMC cũng duy trì hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khác của Đài Loan tại Thành phố Hồ Chí Minh như Hội đồng Phòng Thương mại Đài Loan và Trường Đài Bắc. TECO-HCMC là một trong hai văn phòng Đài Loan hoạt động tại Việt Nam, cùng với TECO-Hà Nội, bao phủ khu vực phía Bắc Việt Nam và Lào.

The Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City (TECO-HCMC) is an organization that represents the interests of Taiwan in southern Vietnam and Cambodia. It was established in 1992, after Taiwan suspended its diplomatic relations with Vietnam following the reunification of the country under a communist regime. TECO-HCMC provides various services and assistance to Taiwanese citizens and businesses in the region, as well as promotes cultural and economic exchanges between Taiwan and Vietnam/Cambodia. TECO-HCMC also maintains close cooperation with other Taiwanese organizations in Ho Chi Minh City, such as the Council of Taiwanese Chamber of Commerce and the Taipei School. TECO-HCMC is one of the two offices that Taiwan operates in Vietnam, along with TECO-Hanoi, which covers the northern regions of Vietnam and Laos.

Viết đánh giá

Giá cả

Chất lượng

Dịch Vụ

Đáng Tiền

Duyệt qua

Bài đánh giá của bạn nên dài ít nhất 140 ký tự

Tháng Sáu, 2024

12

Thứ Năm

NGÀY NGHỈ

Ngày 26 tháng 8 năm 2019

 • Thứ ba
 • 9:00 sáng - 10:00 sáng
 • admin
Email xác nhận cuộc hẹn sẽ được gửi sau khi được phê duyệt.

Công việc tuyệt vời!

Chúng tôi đã nhận được cuộc hẹn của bạn và sẽ gửi cho bạn xác nhận tới email bạn cung cấp sau khi được phê duyệt.

image