What
 • imageĂn uống
 • imageBất động sản
 • imageChổ ở
 • imageDịch vụ
 • imageDu lịch
 • imageGiải trí
 • imageGiáo dục
 • imageHợp tác kinh doanh
 • imageLàm đẹp
 • imageMua sắm
 • imageSức khỏe
 • imageThể dục thể thao
 • imageThú cưng
 • imageVận chuyển
 • imageViệc làm
Where
image
image

Sinh Viên Việt Nam tại AUW

Đại học Phụ nữ Châu Á (AUW) là một tổ chức khu vực nhằm mục đích giáo dục và trao quyền cho các nhà lãnh đạo nữ thông qua giáo dục khoa học và nghệ thuật tự do. Sinh viên AUW đến từ nhiều nguồn gốc, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau, đại diện cho hơn 35 dân tộc và 25 ngôn ngữ trên khắp châu Á. Trong số đó có những sinh viên Việt Nam đã chọn theo học bậc cao hơn tại AUW ở Bangladesh.

Sinh viên Việt Nam tại AUW phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội khi thích nghi với môi trường mới, học hỏi từ những góc nhìn khác nhau và tương tác với mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau. Họ cũng đóng góp cho cộng đồng AUW bằng cách chia sẻ văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm của họ với các đồng nghiệp, giảng viên và nhân viên của họ. Họ tham gia vào nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau trong khuôn viên trường, chẳng hạn như Hội nghị tuyển sinh mở, nơi họ giới thiệu AUW tới các sinh viên và phụ huynh tương lai từ Bangladesh và các quốc gia khác.

Sinh viên Việt Nam tại AUW đam mê học tập và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng của mình. Họ học nhiều chuyên ngành và chuyên ngành phụ khác nhau, chẳng hạn như Kinh tế, Khoa học Môi trường, Triết học, Chính trị và Kinh tế, Y tế Công cộng và Nghiên cứu Phụ nữ. Họ cũng tham gia vào các chương trình thực tập, dự án nghiên cứu, dịch vụ cộng đồng và phát triển khả năng lãnh đạo để chuẩn bị cho sự nghiệp và mục tiêu tương lai của họ. Một số người trong số họ đã tốt nghiệp AUW và hiện đang làm việc hoặc theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực và lĩnh vực khác nhau.

Sinh viên AUW Việt Nam tự hào về bản sắc và di sản của mình nhưng cũng cởi mở và tôn trọng các nền văn hóa và quan điểm khác. Họ là một phần của mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ đa dạng và năng động, cam kết tạo ra một thế giới hòa bình, công bằng và bền vững hơn.

AUW Vietnamese Students Bangladesh

The Asian University for Women (AUW) is a regional institution that aims to educate and empower women leaders through liberal arts and sciences education. AUW students come from diverse backgrounds, cultures, religions, and languages, representing over 35 ethnicities and 25 languages across Asia. Among them are Vietnamese students who have chosen to pursue their higher education at AUW in Bangladesh.

Vietnamese students at AUW face many challenges and opportunities as they adapt to a new environment, learn from different perspectives, and interact with people from various backgrounds. They also contribute to the AUW community by sharing their culture, language, and experiences with their peers, faculty, and staff. They participate in various activities and events on campus, such as the Admission Open House, where they introduce AUW to prospective students and parents from Bangladesh and other countries.

Vietnamese students at AUW are passionate about learning and making a positive impact in their communities. They study various majors and minors, such as Economics, Environmental Sciences, Philosophy, Politics and Economics, Public Health, and Women’s Studies. They also engage in internships, research projects, community service, and leadership development programs that prepare them for their future careers and goals. Some of them have graduated from AUW and are now working or pursuing further studies in different fields and sectors.

AUW Vietnamese students are proud of their identity and heritage, but also open-minded and respectful of other cultures and views. They are part of a diverse and dynamic network of women leaders who are committed to creating a more peaceful, equitable, and sustainable world.

Rate us and Write a Review

Giá cả

Chất lượng

Dịch Vụ

Đáng Tiền

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

June, 2024

20

Friday

DAY OFF

August 26,2019

 • Tuesday
 • 9:00am - 10:00am
 • admin
Appointment confirmation email will be sent upon approval.

Awesome Job!

We have received your appointment and will send you a confirmation to your provided email upon approval.

image